Vanha sivusto

Tämä on vanha itQ.fi-sivusto, ja sisällön ylläpitäminen sille on lopetettu. itQ siirtyi WordPress-alustalle 6.6.2015.

tiistai 31. heinäkuuta 2012

7 kysymystä kotikoneen ylläpitäjälle

Ko­ti­ko­neen yl­lä­pi­tä­mi­nen on vas­tuul­lis­ta, han­ka­laa­kin, hom­maa. Aja­tuk­sia he­rät­tä­mään kir­joi­tin seit­se­män ky­sy­mys­tä, joi­ta jo­kai­sen ko­neen pää­käyt­tä­jän sie­täi­si poh­tia.

Kuva: Lei­kat­tu ver­sio Col­lege­De­grees360:n ku­vas­ta Con­fused. CC BY-SA 2.0
(Lämmittelyteksti ennen varsinaisia kysymyksiä on verrattain pitkä, joten voit halutessasi hypätä suoraan kysymyksiin tai lukea PDF-esitykseksi tiivistetyn version.)

Olen monesti ääneen ajatellut, että jokaisella koneella pitäisi olla järjestelmänvalvojanaan vain jonkinlaisen tietokoneen hallintakoulutuksen1 saanut henkilö, sillä yleensä tietoturva- ja muut tietokoneongelmat johtuvat pääkäyttäjästä, joka ei osaa huolehtia koneestaan.

En tahdo mollata tässä niitä perheenisiä tai opiskelijatyttösiä, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin astua hehtaaria liian isoihin saappaisiin, ja yrittää ylläpitää konettaan. Nykyiset tietokoneet niin laitteistoltaan kuin ohjelmistoiltaankin ovat kuitenkin niin helppoja käyttää, että pitkään kaikki meneekin mukavasti, ja tuudittaudutaan.

perjantai 27. heinäkuuta 2012

Verkko-osta­misen tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen on helppoa

Verk­ko­kaup­po­jen käyt­tö on tur­val­lis­ta, kun­han osaa huo­leh­tia omas­ta tur­val­li­suu­des­taan. Ko­vin vai­ke­aa se ei ole.
Kuva: 401(K) 2012: Credit Card Debt. CC BY-SA 2.0
Verkkokaupoista ostaminen on suomalaisille tuttua puuhaa, ja ymmärtäähän sen: välimatkat ovat pitkiä, ja kotimaisten kivijalkakauppojen hintataso korkea.

Verkko-ostaminen on yleensä turvallista, kunhan ostaja tietää, mitä on tekemässä. Olen kuitenkin huomannut, että valitettavan usein ostokset tehdään Internetissä "hasardilla" perehtymättä sen enempää omaan turvallisuuteensa.

Toisin kuin perinteisessä myymälässä asioidessa, verkkokauppaa käydessä myyjä saattaa kadota tuhkana tuuleen ostajan rahojen kanssa. Koska verkko-ostamiseen liittyy monta muutakin muuttujaa ostajan ja myyjän lisäksi, ei ostaja voi täysin riskittä ostoksiaan tehdä, mutta pienellä valveutumisella vaaranpaikkojen välttäminen onnistuu.

sunnuntai 15. heinäkuuta 2012

Budjettivalvontakamera liikkeentunnistuksella

Muu­ta­man kym­pin in­ves­toin­nil­la voi ra­ken­taa tal­len­ta­van ja liik­keen tun­nis­ta­van vi­deo­val­von­nan. Mi­nä to­teu­tin it­se­äni Rasp­berry Pil­la ja kym­pin web-ka­me­ral­la, se­kä Motion-oh­jel­mal­la.
Kuva: Mike_fleming: CCTV Camera. CC BY-SA 2.0
Raspberry Pista on moneksi, kuten tiedämme. Päätin toteuttaa erään vähemmän mielikuvituksellisen käyttöidean, ja valjastin yhden Raspberry Pin kyttäämään puolestani. Pienellä investoinnilla käytössäni oli todellinen tee-se-itse-mallinen tallentava videovalvonta.

Web-kameran kuvan tallennus voidaan toteuttaa monella tapaa, mutta päädyin lopulta varsin monipuoliseen Motion-ohjelmaan sen liikkeentunnistusominaisuuksien vuoksi.

perjantai 13. heinäkuuta 2012

Ouya: konsolien Raspberry Pi

Ouyan ta­voi­te on in­to­hi­moi­nen: tuo­da mark­ki­noil­le 99 taa­lan TV-pe­li­kon­so­li, jo­hon ku­ka ta­han­sa voi ke­hit­tää pe­le­jä. Ra­haa on, mut­ta riit­tää­kö se me­nes­tyk­seen?

Kuva: Ouya-logo
Konsolipelaaminen on monille tuttu aihe: lähes joka kodista löytyy joko Sonyn Playstation 3, Microsoftin Xbox 360 tai Nintendon Wii, tai jokin näiden yhdistelmä. Jotkut taas kantavat mukanaan Sonyn tai Nintendon käsikonsolia.

Myös kännyköillä ja tableteilla pelataan. Googlen Android ja Applen iOS sovelluskauppoineen on tuonut angrybirdsit1 mukavaksi ajantäytteeksi ihmisten arkeen. Mobiili- ja konsolipelaaminen erottuvat idealtaan kuitenkin toisistaan selvästi, sillä siinä missä TV:n eteen istutaan jopa tuntikausiksi ohjainta mätkimään, ei kännykkäpelin pelaamiseen uppoa kuin joitakin minuutteja.

Voisiko sitten kuvitella, että kännyköistä tuttu Android-käyttöjärjestelmä valjastettaisiin TV-konsolin ytimeksi? Itselleni se tuotti vaikeuksia, mutta juuri sitä vastikään julkaistu Ouya-projekti on tekemässä. Projektin tavoitteena on tuoda maaliskuussa 2013 markkinoille 99 dollarin (n. 81 euron) pelikonsoli.

maanantai 9. heinäkuuta 2012

Sähköistä äänestystä ei näköpiirissä - hyvä niin

Vaik­kei tu­le­vis­sa kun­nal­lis­vaa­leis­sa ole­kaan mah­dol­lis­ta ää­nes­tää säh­köi­ses­ti, on syy­tä pi­tää mie­les­sä säh­köi­sen ää­nes­tä­mi­sen vaa­rat tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len.
Kuva: Openclipart
Kunnallisvaalit ovat hiljalleen saapumassa, ja mieleeni tulee edellisten vaalien yhteydessä tehty sähköisen äänestyksen pilotti, joka sitten meni nätisti reisille 252 äänen jouduttua teille tietämättömille.

Iltalehti.fi:n tämänpäiväinen uutisartikkeli osaa kertoa, ettei ainakaan lähitulevaisuudessa uusia kokeiluja ole luvassa:
Oikeusministeriöstä kerrotaan, että mitään sähköiseen äänestämiseen liittyviä hankkeita ei ole vireillä.
- -
[Sähköisen äänestyksen uuteen tulemiseen] voi mennä aikaa, koska tietojärjestelmien kehittäminen ja kaikki hankinnat voivat kestää. Järjestelmää ei ole seuraavissa eikä välttämättä sitäkään seuraavissa kunnallisvaaleissa, [Oikeusministeriön tutkija Anne] Rautiainen arvioi.
Hyvä niin, sillä edellisten kokemusten perusteella sähköisellä äänestämisellä saavutettaisiin lähinnä itänaapurista tuttu vaalituloksen oikeellisuus.

torstai 5. heinäkuuta 2012

Kerro mitä tekisit Raspilla saadaksesi sen

Nur­kis­sa­ni pyö­rii yk­si yli­mää­räi­nen Rasp­berry Pi. Se voi ol­la si­nun pie­nel­lä mie­li­ku­vi­tuk­sen käy­töl­lä.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0
Niinhän siinä sitten kävi, että toisin kuin aiemmin kuvittelin, ei element14:n ja Farnell Suomen tilaukseni olleetkaan maagisesti yhdistyneet, vaan posteljooni soitti tänään ovikelloa ja ojensi minulle osoitetun paksuhkon kirjeen.

Sisältönä oli Farnell Suomi -paketin kanssa identtisesti paketoitu Raspberry Pi, sekä kokoani oleva T-paita. Paidan ajattelin säilyttää, mutta koska omistan jo kaksi toimivaa Pita, ajattelin luopuvani tästä yksilöstä. Laitteen myydyksi saaminen Internetissä olisi turhan hankalaa, joten annan sen ihan ilmaiseksi pois jollekulle blogini lukijalle.

Miten sitten voit tämän pakasta vedetyn Raspin saada itsellesi? Se vaatii sinulta vain hieman aikaa ja mielikuvitusta.