Vanha sivusto

Tämä on vanha itQ.fi-sivusto, ja sisällön ylläpitäminen sille on lopetettu. itQ siirtyi WordPress-alustalle 6.6.2015.

maanantai 24. joulukuuta 2012

Mennyttä ja tulevaa, osa 2012

Jou­lu on taas, jo­ten on ai­ka ve­tää hen­keä ja käy­dä vä­hän lä­pi ku­lu­nut­ta vuot­ta. Pal­jon on sat­tu­nut ja ta­pah­tu­nut.
Kuva: Openclipart
Taas on yksi vuosi käymässä vähiin, ja parilta edellisvuodelta tuttuun tapaan vedän hiukan vuotta yhteen. Tänäkin vuonna on paljon kirjoittamisen arvoista tapahtunut, mutta vain murto-osaan niistä olen ottanut blogissani kantaa: tämä on vuoden 62. kirjoitus. Lyhyempiä mietteitäni ja linkkivinkkejä olen tänä vuonna alkanut julkaista myös Twitter- ja Facebook-tileiltäni.

Vuosi sitten ennustin kirjoittavani tänä vuonna...
-- siitä, miten Raspberry Pi -tietokone mullistaa elämiä, miten meillä ja maailmalla rajoitetaan sananvapautta erilaisin tekopyhin keinoin ja miten suuryritykset käyttävät asemaansa väärin. Mahtuneepa vuoteen todennäköisesti muitakin uutiskommentteja, arvosteluja ja kertomuksia elävästä elämästä.

lauantai 15. joulukuuta 2012

Osallistu TPB-kyselyyn ja -arvontaan

Vas­taa­mal­la ly­hy­een ky­se­lyyn au­tat mi­nua ym­mär­tä­mään TPB-es­ton vai­ku­tuk­sia pa­rem­min. Sa­mal­la voit osal­lis­tua 16 gi­ga­ta­vun muis­ti­ti­kun ar­von­taan.
Kuva: Sandisk
Saamani palautteen perusteella ajattelin päivittää The Pirate Bay -kierto-ohjettani ajan tasalle ensi vuonna. Jotta artikkeli olisi mahdollisimman hyvä, kuulisin mielelläni lukijoideni mietteitä The Pirate Bay -eston vaikutuksista.

Vastaamalla tekemääni lyhyeen kyselyyn autat minua kiinnittämään huomiota lukijoita kiinnostaviin näkökulmiin. Samalla saan arvokasta tietoa siitä, miten TPB:n käyttö lukijoideni keskuudessa on muuttunut. Vastausaikaa on tammikuun loppuun asti.

Ja sitten porkkana: halutessasi voit samalla osallistua arvontaan, jossa  jollekin onnekkaalle lähtee tuliterä Sandiskin 16-gigatavuinen Cruzer Blade -muistitikku (arvo n. 10 euroa). Tikulle voittaja voi sitten ladata TPB:stä tai muualta ihan mitä itse haluaa.

perjantai 14. joulukuuta 2012

Apua Facebook-madon tunnistamiseen

Olen tä­nään näh­nyt "mie­len­kiin­toi­sia" pos­tauk­sia Face­boo­kis­sa enem­män kuin ai­koi­hin. Ky­sees­sä on ma­to­tyyp­pi­ses­ti le­vi­ä­vä ros­ka­pos­ti. Sen tun­nis­ta­mi­ses­sa WOT-li­sä­osa on avuk­si.
Ku­va: Ku­va­kaap­paus Face­boo­kis­ta.

Varmasti kaikki Facebook-käyttäjät törmäävät aika ajoin tilanteeseen, jossa FB-kaveri julkaisee arveluttavaa, yleensä kuitenkin tietyllä tapaa uteliaisuuden herättävää, materiaalia. Suurin osa ymmärtää, että tällainen käyttäjä on joutunut Facebook-madon uhriksi ja tajuaa olla klikkaamatta linkkiä. Esittelyteksti saa kuitenkin aina houkuteltua jonkun klikkaamaan, ja pian roskaa on entistä useamman facebookittajan silmillä.

Jos on luonteeltaan utelias, eikä niin kovin teknisesti orientoitunut, saattaa vahinko sattua. Tällöin parasta on poistaa roskasivuston lähettämä tilapäivitys, jotta kierre saataisiin katkaistua. Jatkossa kannattaa olla hieman tarkempi: tähän on mainio, suomalainen2 ja ilmainen työkalu olemassa.

sunnuntai 9. joulukuuta 2012

Ohje: Tiedostot turvaan ja puhdas Ubuntu alle

Jos käyt­tö­jär­jes­tel­mä ei suos­tu käyn­nis­ty­mään, on puh­das asen­nus eh­kä pai­kal­laan. En­nen si­tä tär­keät tie­dos­tot pi­tää ko­pi­oi­da tur­vaan. Täs­sä oh­jees­sa ker­ron, mi­ten kaik­ki tä­mä ta­pah­tuu.
Ku­va: Ku­va­kaap­paus Ubun­tun asen­ti­mes­ta.
Tänään törmäsin tilanteeseen, jossa eräällä Ubuntu-peruskäyttäjällä oli ongelmana, että tietokone käynnistyi jatkuvasti uudelleen, oletettavasti käyttöjärjestelmän vioittumisen seurauksena. Helpointa olisi tehdä puhdas uudelleenasennus, mutta ennen sitä pitäisi saada tärkeät tiedostot talteen.

Kun työpöydälle ei kerran pääse, tarvitaan hiukan aikaa ja vaivannäköä. Mitenkään ylivoimaisen vaikeaa se ei ole: tässä ohjeessa kerron, kuinka varmuuskopioidaan tiedostot, ja asennetaan sitten käyttöjärjestelmä uudelleen.

torstai 6. joulukuuta 2012

Netposti − pakko ottaa

Itel­la on mai­nos­ta­nut jo­ka puo­lel­la ko­va­ää­ni­ses­ti Net­pos­ti-pal­ve­lu­aan. Mai­nok­sis­sa suo­ras­taan pa­ko­te­taan ot­ta­maan pal­ve­lu käyt­töön, ha­lu­si ku­lut­ta­ja si­tä tai ei.
Ku­va: Osa Itel­lan mai­nos­ban­ne­ris­ta
22.1.2013: Tähän kirjoitukseen liittyen olen julkaissut tarkennuksia ja syvempää analyysiäni yksityisyysongelmiin. Suosittelen lukemaan uuden postaukseni tämän luettuasi.

Itella on viime viikkoina mainostanut omaa Netposti1-palveluaan aggressiivisesti niin TV:ssä2, Internetissä, radiossa2, mainostauluissa kuin fyysisillä kirjeilläkin: jokainen on varmasti huomannut mainoksen jossain muodossa.

Vaikka Netposti ei palveluna olekaan mitenkään uusi (se on ollut olemassa ainakin vuodesta 2008 asti), on Itella nyt päättänyt jostain syystä alkaa tunkea sitä väkivalloin kuluttajien kurkusta alas.

torstai 29. marraskuuta 2012

Tapaus Chisugate

Chi­su­gate läh­ti liik­keel­le pik­ku­ty­tön la­dat­tua il­mei­ses­ti va­hin­gos­sa lait­to­mas­ti Chi­sun Kun va­lais­tun 2.0 -le­vyn. Ty­tön isä ei suos­tu­nut mak­sa­maan 600 eu­roa, po­lii­sit vei­vät ko­neen, nou­si me­dia­myl­läk­kä, so­vin­to teh­tiin ja isä pu­lit­ti TTVK:lle 300 eu­roa.

Kuva: Albumi­kansi ko. levystä
Noin viikko sitten Internetissä kuohui, kun poliisi paukkasi takavarikoimaan pikkutytön kannettavan tietokoneen, jonka Nalle Puh -koristelu on muistettu joka uutisartikkelissa mainita. Kyttäjutun takapiruna oli TTVK, jonka mielestä tyttö oli ladannut koneelleen Chisun levyn laittomia keinoja pitkin. Ilmeisesti TTVK oli kirjeitse vaatinut tytön isää maksamaan 600 euroa, ja isän kieltäydyttyä poliisit tulivat ovelle.

Isä nosti asiasta Facebookissa metakan, ja pian myös tiedotusvälineet kiinnostuivat asiasta. Noin viikon verran saatiin nauttia pitkästä aikaa terveestä keskustelusta liittyen suomalaiseen tekijänoikeuskulttuuriin ja -lainsäädäntöön. Monelta − esimerkiksi kulttuuriministeri Arhinmäen − suunnalta kuultiin kuuluisa "jotain tarttis tehdä".

Tänään kuitenkin esimerkiksi Digitoday uutisoi, että TTVK ja tytön isä ovat päässeet sopuun tässä Chisugateksi nimetyssä keississä:
TTVK:n mukaan poliisitutkinnasta on luovuttu ja korvauksista on tehty sopimus. Osapuolet sopivat, että alkuperäinen korvausvaatimus 600 euroa puolittuu 300 euroon.
Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, olisiko TTVK:lla riittänyt pokkaa viedä asiaa oikeuteen asti, mutta valitettavasti vaikuttaa siltä, että TTVK voitti tämän erän.

perjantai 23. marraskuuta 2012

Lunttilappu Linux-päätteeseen

Ko­ko­sin mie­les­tä­ni olen­nai­sim­mat Li­nux-päät­teen tie­don­jy­vät yk­siin di­gi­taa­li­siin kan­siin. Ky­sei­sen tu­le­van best-sel­le­rin voi la­da­ta PDF-muo­dos­sa ko­neel­leen ja tu­los­taa vaik­ka ka­ve­reil­leen­kin.

Kuva: Riku Eskelinen: Cheat sheetin kansi. c b FI 1.0
Aikani ratoksi kokosin peruskäyttäjän kannalta olennaisimmat ohjelmat, komennot, toiminnot ja ohjeet Linux-päätteeseen liittyen yhteen nelisivuiseen (tulostettuna yksi kaksipuoleinen A4-arkki) cheat sheettiin. Lähtökohtana oli saada mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman pieneen tilaan, joten täysin Linux-noviisille ohje ei ole suunniteltu. Sen sijaan kaikille peruslogiikan ymmärtäville, mutta aika ajoin taikasanoja unohtaville, voin sitä ominkehuin suositella.

Omasta näkökulmasta tarkastellessa helposti unohtaa olennaisia asioita ja korvaa niitä epäolennaisilla. Puutteista, virheistä, turhista tiedoista ja muista kehitysideoista voi kertoa tämän postauksen kommenteissa.

Lunttilappua saa levittää Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssin mukaisesti, joten ei muuta kuin tulostimet laulamaan.

Lataa Linux-päätekäytön cheat sheet (PDF)

maanantai 19. marraskuuta 2012

Miksu ja EV-videovuokraamon kirous

Mik­sun (ni­mi muu­tet­tu) vii­kon­lo­pun pi­la­si keh­no ko­ke­mus Eli­sa Viih­tees­tä: Elo­ku­va jäi kat­so­mat­ta Eli­san ka­pa­si­teet­ti­on­gel­mien ta­kia, ei­kä asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­kaan ol­lut pa­ras mah­dol­li­nen.

Ku­va: Ri­ku Es­ke­li­nen: Kau­ko - Vi­ri­tys­ku­va. c ba 3.0
Kerron todellisen4 tarinan todellisesta henkilöstä, jonka nimellä ei ole merkitystä, mutta kutsuttakoon häntä selvyyden vuoksi Miksuksi1. Miksulla on kotiinsa tilattuna Elisa Viihde kaapelimodeemissa, ja hän maksaa palvelustaan 39 euroa 90 senttiä kuukausittain. Hinnalla saa muun muassa Internet-yhteyden 100Mbps/5Mbps -nopeudella.

Eräänä lauantai-iltana11 Miksu päätti viihdyttää itseään katsomalla elokuvan. Koska hänen Elisa Viihteensä sisältää markkinointimateriaalin mukaan digitaalisen videovuokraamon, jonka "[v]alikoimassa on sekä uutuuselokuvia että klassikoita – ja kattavin valikoima tarjolla olevia kotimaisia elokuvia", hän päättää selata sen tarjontaa. Pian hän - trailereita katseltuaan - löytääkin mieleisensä elokuvan, vieläpä HD-tasoisena.

Kuuden euron hinta hiukan hirvittää, mutta onhan Miksulla muutama "vapaalippu" videovuokraamoon. Siispä 100 % alennus käyttöön, ja oma.elisa.fi:stä luntattua PIN1-koodia digiboksiin näpyttelemään. Jes! Helppoa ja mukavaa. Leffa lähtee pyörim... mitä?!

sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Edelleen ehdoton ”ei” sensuurille

Tut­ki­muk­sen mu­kaan ⅔ suo­ma­lai­sis­ta il­mei­ses­ti ha­lu­ai­si li­sää sen­suu­ria In­ter­ne­tiin­sä. Oli­si­ko sit­ten ki­vaa, kun itQ:a ei pää­si­si­kään lu­ke­maan?

Kuva: Ri­ku Es­ke­li­nen: itQ sen­su­roi­tu­na. c b 1.0 FI
"Enemmistö kannattaa piratismin tiukempia estoja", kirjoittaa Iltalehti.fi. Uutisoidun Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista tiukentaisi nykyistä "laittomien sivustojen"3 sensurointikäytäntöä. En nopealla googletuksella löytänyt mistään tarkempaa tietoa tästä tutkimuksesta, joten suhtaudun siihen melkoisella varauksella.

Pitäisin kuitenkin hälyttävänä jo sitäkin, jos luvut olisivat toisinpäin: siis kolmanneksen mielestä sivustojen sensurointi olisi ihan OK. Laajemmat estomahdollisuudet tarkoittavat näet helpompaa estämistä, joka puolestaan johtaa mielivaltaisempaan estämiseen. Mitä pidempään sensuurin tiellä jatketaan, sitä enemmän estoja halutaan. Jossain vaiheessa estoja tajuavat kinuta tekijänoikeusmafian lisäksi muutkin: pitäisihän esimerkiksi valtionyhtiöiden rahapelioligopoli1 varmistaa ulkomaiset vedonlyöntisivut estämällä, kuten myös estää kansalaisten ylivelkaantuminen "sulkemalla" pikavippisivustot.

torstai 8. marraskuuta 2012

Näin potilastietoja ei pidä käsitellä

In­hi­mil­li­sen ereh­dyk­sen ta­kia kym­me­nen ke­ra­va­lai­sen po­ti­las­tie­dot pää­tyi­vät tie­do­tus­vä­li­neil­le. En sal­li­si tuol­lai­sen ole­van mah­dol­lis­ta edes va­hin­gos­sa. Ku­van val­ko­tak­ki ei lii­ty käm­miin.
Kuva: World Bank Photo Col­lec­tion: DK-RU003 World Bank. c bnd 2.0. Ku­vaa on pa­ran­nel­tu.
Iltalehti.fi uutisoi tänään Keravan terveyskeskuksen lähettäneen vahingossa kymmenen ihmisen potilastietoja tiedotusvälineille:
Terveydenhuollon johtajan Minna Heleniuksen mukaan kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Sähköpostin osoitekenttään oli tullut vääriä jakeluryhmiä.

— Potilastiedot käsitellään potilastietojärjestelmässä. Sähköpostilla potilastietoja ei yleensä lähetetä, mutta tässä tilanteessa mukana on toinen hoitava yksikkö, joka ei käytä samaa potilastietojärjestelmää.
Ensimmäinen ajatukseni oli "Miten tämä edes on mahdollista?!". Lähdetäänpä siis käymään tapahtumankulkua siten kuin minä, näiden tietojen valossa, arvelen asian tapahtuneen1.

maanantai 22. lokakuuta 2012

Käytännön esimerkki datan omistamisen tärkeydestä

Ama­zon vei nor­ja­lai­sel­ta e-kir­jo­jen lu­ki­jal­ta kir­jat lu­ku­lait­tees­ta ja sul­ki tä­män ti­lin4 ve­do­ten eh­to­jen­sa rik­ko­mi­seen. Di­gi­maa­il­mas­sa, mis­sä asi­at vain li­sen­soi­daan käyt­tööm­me, tä­mä on va­ka­va ja huo­mion­ar­voi­nen on­gel­ma.

Kuva: alienratt: Kindle. c bnd 2.0
Tätä kirjoi­tusta on päivi­tetty sen alku­peräisen jul­kaisun jälkeen. Lisä­tiedot artik­kelin lopussa.

Amerik­ka­laisella verkko­kauppa­jätti Amazonilla on käsissään pienehkö PR-kriisi sen iso­britan­nia­laisen haaran suljettua yllät­täen norjalais­käyttäjän?1 e-kirja­tilin ja tyhjen­nettyä hänen Kindle-luku­laitteensa4. Asiasta kertoi IT-asian­tuntija2 Martin Bekkelund blogissaan:
A couple of days a go, my friend Linn sent me an e-mail, being very frustrated: Amazon just closed her account and wiped her Kindle. Without notice. Without explanation. This is DRM at it’s worst.

Linn travels a lot and therefore has, or should I say had, a lot of books on her Kindle, purchased from Amazon. Suddenly, her Kindle was wiped and her account was closed.

tiistai 9. lokakuuta 2012

Yle-verolle "hyötykäyttöä"

Vuo­den alus­ta al­kaen Yleis­ra­di­ol­le al­kaa vir­ra­ta ra­haa Yle-ve­ron kaut­ta. Il­mei­ses­ti pu­hu­taan niin isois­ta ra­hois­ta, et­tä Ylel­le te­kee tiuk­kaa saa­da ne ka­do­tet­tua jo­hon­kin, kun on vält­tä­mä­tön­tä os­taa mil­joo­nia mak­sa­va, huo­nos­ti me­nes­ty­nyt, tans­si­oh­jel­ma kan­san kat­sot­ta­vak­si.

Kuva: Matti Mattila: Monitoring room. CC BY 2.0
Vaikka TV-maksun haukkumaani Yle-veroon vaihtumiseen on vielä muutama kuukausi aikaa, on Ylellä jo lähtenyt mopo keulimaan: Rahaa on tulossa ovista ja ikkunoista, ja johonkin kankkulan kaivoonhan se kaikki on heitettävä, jotta on perusteita kinuta lisää. Tällä kertaa rahoja hassataan isoon formaattiin perustuvaan tanssiohjelmaan. Ilta-Sanomat kertoi asiasta tänään:
Yleisradio ottaa ison riskin ostettuaan Pakko tanssia -formaatin, joka alkaa Suomessa keväällä. Ohjelman hinta on miljoonatasoa. [--] Brittiläiseen Got to Dance -formaattiin perustuva tanssiohjelma on yksi Yleisradion historian suurimmista viihdepuolen tv-satsauksista.
Uutisesta paistaa noin 40 000 kilometrin1 päähän se, että vuoden päästä Ylen asiakkailla ei ole enää mahdollisuutta äänestää jaloillaan jättämällä TV-maksu maksamatta, sillä Yle-vero on pakko maksaa. Eihän tämä nyt ihan reilulta tunnu.

perjantai 5. lokakuuta 2012

WLAN-ylläpitäjä sittenkin vastuussa waretuksesta?

Ho­vi­oi­keu­den mie­les­tä ei ole mah­dol­lis­ta, et­tä jo­ku wa­ret­tai­si toi­sen avoi­mes­sa WLAN:is­sa liit­ty­män­omis­ta­jan etu­ni­meä muis­tut­ta­val­la ni­mi­mer­kil­lä. Täs­tä hy­väs­tä kuo­pio­lais­mies tuo­mit­tiin mak­sa­maan yli 10 000 €.

Kuva: Squallwc: Wifi Router. CC By-NC-ND 2.0
Kirjoitin toukokuussa käräjäoikeuden päätöksestä, jossa todettiin, ettei WLAN-verkon ylläpitäjä ole vastuussa verkon käyttäjän waretuksesta. Nyt hovioikeus on vastaavanlaisessa tapauksessa päätynyt päinvastaiseen. Tietoviikko uutisoi tänään aiheesta.

Kuopiolaismies tuomittiin maksamaan tekijänoikeushyvityksiä, oikeudenkäynti- ynnä muita kuluja kaikkiaan yli 10 000 euroa, sillä oikeus ei pitänyt uskottavana, että joku voisi jakaa DC++-verkossa musiikkia käyttäen miehen salaamatonta WLAN-yhteyttään ja hänen etunimeään muistuttavaa nimimerkkiä.

maanantai 17. syyskuuta 2012

Saako tästä edes puhua?

Joi­ta­kin mus­li­me­ja vi­has­tut­ta­nut trai­le­ri In­no­cence of Mus­lims -vi­de­os­ta on ke­rän­nyt lä­hes 4 mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa ja ka­sa­päin dis­like-ää­niä. Va­li­tet­ta­vas­ti reak­tiot ei­vät ole jää­neet You­tuben peuk­ku­jen pai­ne­luun.
Kuva: Kuvakaappaus elokuvan Youtube-trailerista.
Jo jonkin aikaa arabimaissa on pidetty kovaa äläkkää Innocence of Muslims -elokuvasta, jonka Youtubessa jaellussa trailerissa pilkataan islamin profeetta Muhammadia niin, että joku voisi vetää herneen nenäänsä. Ja vähän enemmänkin - tähän mennessä kahakoissa on saanut surmansa 39, ja loukkaantuneitakin on yli 400 (Wikipedian mukaan).

Ajattelin antaa alkukuohahduksen laantua, ennen kuin lähden asiaa käsittelemään, sillä muuten tulee helposti provosoiduttua ja provosoitua. Kun nyt pöly alkaa vähitellen laskeutua, on asiaa helpompi ja turvallisempikin käsitellä sananvapauden näkökulmasta.

keskiviikko 29. elokuuta 2012

Näin suojaudut Java-aukolta

Oraclen Java 7:ssä ole­va auk­ko on va­ka­va, mut­ta oman ko­neen suo­jaa­mi­nen on help­poa.

Kuva: Java-logo/ Oracle
Viestintäviraston CERT-FI-viranomainen tiedotti eilen Sunin1 Oraclen Javan nollapäivähaavoittuvuudesta:
Java 7:n kaikki versiot sisältävät korjaamattoman haavoittuvuuden. Haavoittuvuutta tiedetään käytetyn hyväksi kohdistetuissa hyökkäyksissä. Koska korjausta ei ole, verkon käyttäjät voivat suojautua mahdollisilta drive-by haittaohjelmatartunnoilta esimerkiksi poistamalla Javan käytöstä selaimissaan.
Haavoittuvuus on varsin vakava: Java on asennettuna lähes kaikille koneille, eikä haavoittuvuuden hyväksikäyttö vaadi käyttäjän toimenpiteitä. Teoriassa siis Javan käyttäjät ovat jo voineet tietämättään saastuttaa koneensa.

Koska ohjelmistojätti Oracle ei ainakaan kirjoitushetkeen mennessä ole julkaissut korjauspäivitystä, ei aukkoa voi niin vain peittää. On olemassa kuitenkin ratkaisuja, joilla haavoittuvuuden vaikutusta omaan tietoturvaan voi rajoittaa. CERT-FI julkaisi varsin sekavan selityksen asiasta Facebook-sivullaan, joten tässä kirjoituksessa yritän kertoa asian hieman selkeämmin ja kuvien kera. Ohjeet ovat Windowsia tai Linuxia käyttäville Chrome-, Chromium-, Firefox- ja Opera-käyttäjille.

Päivitys 31.8.: Oracle on julkaissut haavoittuvuuden korjaavan päivityksen. Päivitetyn Java 7:n voi ladata Oraclen sivustolta.

Päivitys 1.9.: The Register kertoo, että tietoturvayhtiö Security Explorationsin mukaan Oraclen vasta julkaisemassa Java 7 Update 7 -päivityksessä on myös haavoittuvuus, joten suojautumistoimenpiteet ovat edelleen tarpeen, vaikka haavoittuvuutta ei vielä aktiivisesti hyväksikäytettäisikään.

Päivitys 1.2.2013: Tämä artikkeli saa kovasti Google-osumia! Koska kirjoitus on jo puolisen vuotta vanha, ja käsittelee jo korjattua aukkoa, täytyy ohjeita hieman soveltaa. Pääperiaatteet ovat kuitenkin samat. Saatan kirjoittaa jossain vaiheessa päivitetyn ohjeen, jolloin linkitän sen tästä kirjoituksesta.


maanantai 27. elokuuta 2012

Kamalaskuri: näin paljon maksat TO-mafialle

Kir­joi­tin web-so­vel­luk­sen, jol­la voi las­kea Suo­mes­ta os­ta­mien­sa tal­len­nus­vä­li­nei­den ja -tar­vik­kei­den ka­set­ti­mak­sun osuu­den.
Kuva: Openclipart
Blogissani olen aiemminkin käsitellyt yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun, kavereiden kesken kasettimaksun, järjettömyydestä. Esimerkiksi helmikuisessa Tämän takia tyhjät levyt maksavat niin h-sti -kirjoituksessani laskin, että ostaessani Suomesta 100 tyhjää DVD:tä, on hinnasta lähes kaksi kolmasosaa tätä Teostolle tilitettävää haittamaksua.

Kasettimaksu ei kuitenkaan rajoitu vain tyhjiin CD-, DVD- ja BluRay-levyihin, vaan se maksetaan myös lähes jokaisessa Suomesta ostetussa ulkoisessa kiintolevyssä, tallentavassa digiboksissa, MP3-soittimessa, erilaissa kaseteissa ja muutamissa muissa tallennusvälineissä. Määrä vaihtelee välineen tai laitteen tyypin ja kapasiteetin mukaan.

tiistai 14. elokuuta 2012

Eri fontteja Facebookkiin: onnistuu (tavallaan)

Luo­vuut­ta ja Uni­coden laa­jaa merk­ki­kir­joa hy­väk­si käyt­täen on mah­dol­lis­ta saa­da teks­tiin­sä ko­ros­tus­ta - vaik­kei tyy­le­jä oli­si­kaan käy­tet­tä­vis­sä.
Kuva: Kuva­kaap­paus artik­kelin web-so­vel­luk­sesta
Kirjoittaessani vaikkapa Twitteriin tai Facebookiin haluaisin välillä korostaa jotakin osaa tekstistäni, mutta *lihavointi* ja _alleviivaus_ tuntuvat rujoilta. Kun julkaisupaikka ei tue tekstin muotoilua, en voi kuitenkaan oikeasti lihavoida kirjoittamaani. Vai voisinko sittenkin?

keskiviikko 8. elokuuta 2012

Raspi-kilpailun voittaja selvillä

Rasp­berry Pi -kil­pai­lun voit­ta­ja on sel­vil­lä, ja lai­te mat­kal­la. Eh­do­tuk­sis­ta pa­ras oli Sa­nen mo­po­pro­jek­ti.Kuva: Riku Eskelinen. CC BY-SA 3.0
Noin kuukausi sitten mietin, mitä tehdä ylimääräiselle Raspberry Pille, ja päädyin loppujenlopuksi antamaan sen sille, joka kertoo parhaan ehdotuksen laitteen käytölle.

Kilpailu herätti mielenkiintoa: artikkelia on luettu 5.8. klo 13:10 mennessä jo 230 kertaa, ja se onkin kuukauden luetuin artikkeli. Hyväksyttyjä vastauksia sain kunnioitettavat kymmenen kappaletta. Laitetta oltiin valjastamassa niin navigointiin, mediakäyttöön kuin pelialustaksikin. Kaikki ehdotukset voi lukea kilpailun postauksen kommenteista.

tiistai 31. heinäkuuta 2012

7 kysymystä kotikoneen ylläpitäjälle

Ko­ti­ko­neen yl­lä­pi­tä­mi­nen on vas­tuul­lis­ta, han­ka­laa­kin, hom­maa. Aja­tuk­sia he­rät­tä­mään kir­joi­tin seit­se­män ky­sy­mys­tä, joi­ta jo­kai­sen ko­neen pää­käyt­tä­jän sie­täi­si poh­tia.

Kuva: Lei­kat­tu ver­sio Col­lege­De­grees360:n ku­vas­ta Con­fused. CC BY-SA 2.0
(Lämmittelyteksti ennen varsinaisia kysymyksiä on verrattain pitkä, joten voit halutessasi hypätä suoraan kysymyksiin tai lukea PDF-esitykseksi tiivistetyn version.)

Olen monesti ääneen ajatellut, että jokaisella koneella pitäisi olla järjestelmänvalvojanaan vain jonkinlaisen tietokoneen hallintakoulutuksen1 saanut henkilö, sillä yleensä tietoturva- ja muut tietokoneongelmat johtuvat pääkäyttäjästä, joka ei osaa huolehtia koneestaan.

En tahdo mollata tässä niitä perheenisiä tai opiskelijatyttösiä, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin astua hehtaaria liian isoihin saappaisiin, ja yrittää ylläpitää konettaan. Nykyiset tietokoneet niin laitteistoltaan kuin ohjelmistoiltaankin ovat kuitenkin niin helppoja käyttää, että pitkään kaikki meneekin mukavasti, ja tuudittaudutaan.

perjantai 27. heinäkuuta 2012

Verkko-osta­misen tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen on helppoa

Verk­ko­kaup­po­jen käyt­tö on tur­val­lis­ta, kun­han osaa huo­leh­tia omas­ta tur­val­li­suu­des­taan. Ko­vin vai­ke­aa se ei ole.
Kuva: 401(K) 2012: Credit Card Debt. CC BY-SA 2.0
Verkkokaupoista ostaminen on suomalaisille tuttua puuhaa, ja ymmärtäähän sen: välimatkat ovat pitkiä, ja kotimaisten kivijalkakauppojen hintataso korkea.

Verkko-ostaminen on yleensä turvallista, kunhan ostaja tietää, mitä on tekemässä. Olen kuitenkin huomannut, että valitettavan usein ostokset tehdään Internetissä "hasardilla" perehtymättä sen enempää omaan turvallisuuteensa.

Toisin kuin perinteisessä myymälässä asioidessa, verkkokauppaa käydessä myyjä saattaa kadota tuhkana tuuleen ostajan rahojen kanssa. Koska verkko-ostamiseen liittyy monta muutakin muuttujaa ostajan ja myyjän lisäksi, ei ostaja voi täysin riskittä ostoksiaan tehdä, mutta pienellä valveutumisella vaaranpaikkojen välttäminen onnistuu.

sunnuntai 15. heinäkuuta 2012

Budjettivalvontakamera liikkeentunnistuksella

Muu­ta­man kym­pin in­ves­toin­nil­la voi ra­ken­taa tal­len­ta­van ja liik­keen tun­nis­ta­van vi­deo­val­von­nan. Mi­nä to­teu­tin it­se­äni Rasp­berry Pil­la ja kym­pin web-ka­me­ral­la, se­kä Motion-oh­jel­mal­la.
Kuva: Mike_fleming: CCTV Camera. CC BY-SA 2.0
Raspberry Pista on moneksi, kuten tiedämme. Päätin toteuttaa erään vähemmän mielikuvituksellisen käyttöidean, ja valjastin yhden Raspberry Pin kyttäämään puolestani. Pienellä investoinnilla käytössäni oli todellinen tee-se-itse-mallinen tallentava videovalvonta.

Web-kameran kuvan tallennus voidaan toteuttaa monella tapaa, mutta päädyin lopulta varsin monipuoliseen Motion-ohjelmaan sen liikkeentunnistusominaisuuksien vuoksi.

perjantai 13. heinäkuuta 2012

Ouya: konsolien Raspberry Pi

Ouyan ta­voi­te on in­to­hi­moi­nen: tuo­da mark­ki­noil­le 99 taa­lan TV-pe­li­kon­so­li, jo­hon ku­ka ta­han­sa voi ke­hit­tää pe­le­jä. Ra­haa on, mut­ta riit­tää­kö se me­nes­tyk­seen?

Kuva: Ouya-logo
Konsolipelaaminen on monille tuttu aihe: lähes joka kodista löytyy joko Sonyn Playstation 3, Microsoftin Xbox 360 tai Nintendon Wii, tai jokin näiden yhdistelmä. Jotkut taas kantavat mukanaan Sonyn tai Nintendon käsikonsolia.

Myös kännyköillä ja tableteilla pelataan. Googlen Android ja Applen iOS sovelluskauppoineen on tuonut angrybirdsit1 mukavaksi ajantäytteeksi ihmisten arkeen. Mobiili- ja konsolipelaaminen erottuvat idealtaan kuitenkin toisistaan selvästi, sillä siinä missä TV:n eteen istutaan jopa tuntikausiksi ohjainta mätkimään, ei kännykkäpelin pelaamiseen uppoa kuin joitakin minuutteja.

Voisiko sitten kuvitella, että kännyköistä tuttu Android-käyttöjärjestelmä valjastettaisiin TV-konsolin ytimeksi? Itselleni se tuotti vaikeuksia, mutta juuri sitä vastikään julkaistu Ouya-projekti on tekemässä. Projektin tavoitteena on tuoda maaliskuussa 2013 markkinoille 99 dollarin (n. 81 euron) pelikonsoli.

maanantai 9. heinäkuuta 2012

Sähköistä äänestystä ei näköpiirissä - hyvä niin

Vaik­kei tu­le­vis­sa kun­nal­lis­vaa­leis­sa ole­kaan mah­dol­lis­ta ää­nes­tää säh­köi­ses­ti, on syy­tä pi­tää mie­les­sä säh­köi­sen ää­nes­tä­mi­sen vaa­rat tu­le­vai­suut­ta aja­tel­len.
Kuva: Openclipart
Kunnallisvaalit ovat hiljalleen saapumassa, ja mieleeni tulee edellisten vaalien yhteydessä tehty sähköisen äänestyksen pilotti, joka sitten meni nätisti reisille 252 äänen jouduttua teille tietämättömille.

Iltalehti.fi:n tämänpäiväinen uutisartikkeli osaa kertoa, ettei ainakaan lähitulevaisuudessa uusia kokeiluja ole luvassa:
Oikeusministeriöstä kerrotaan, että mitään sähköiseen äänestämiseen liittyviä hankkeita ei ole vireillä.
- -
[Sähköisen äänestyksen uuteen tulemiseen] voi mennä aikaa, koska tietojärjestelmien kehittäminen ja kaikki hankinnat voivat kestää. Järjestelmää ei ole seuraavissa eikä välttämättä sitäkään seuraavissa kunnallisvaaleissa, [Oikeusministeriön tutkija Anne] Rautiainen arvioi.
Hyvä niin, sillä edellisten kokemusten perusteella sähköisellä äänestämisellä saavutettaisiin lähinnä itänaapurista tuttu vaalituloksen oikeellisuus.

torstai 5. heinäkuuta 2012

Kerro mitä tekisit Raspilla saadaksesi sen

Nur­kis­sa­ni pyö­rii yk­si yli­mää­räi­nen Rasp­berry Pi. Se voi ol­la si­nun pie­nel­lä mie­li­ku­vi­tuk­sen käy­töl­lä.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0
Niinhän siinä sitten kävi, että toisin kuin aiemmin kuvittelin, ei element14:n ja Farnell Suomen tilaukseni olleetkaan maagisesti yhdistyneet, vaan posteljooni soitti tänään ovikelloa ja ojensi minulle osoitetun paksuhkon kirjeen.

Sisältönä oli Farnell Suomi -paketin kanssa identtisesti paketoitu Raspberry Pi, sekä kokoani oleva T-paita. Paidan ajattelin säilyttää, mutta koska omistan jo kaksi toimivaa Pita, ajattelin luopuvani tästä yksilöstä. Laitteen myydyksi saaminen Internetissä olisi turhan hankalaa, joten annan sen ihan ilmaiseksi pois jollekulle blogini lukijalle.

Miten sitten voit tämän pakasta vedetyn Raspin saada itsellesi? Se vaatii sinulta vain hieman aikaa ja mielikuvitusta.

torstai 28. kesäkuuta 2012

Uusia tietomurtoja suomalaisille sivustoille - oletko listalla?

Setan ja Over­drive.fi:n käyt­tä­jä­tie­to­kan­nat pyö­ri­vät ne­tis­sä. Voit tar­kis­taa pal­ve­lu­ni avul­la, ovat­ko tie­to­si jul­kais­tuil­la lis­toil­la.

Kuva: Davide Restivo: A Modern Hacker #1
CC-By-SA 2.0
Setan keskustelupalstan ja Overdrive.fi-sivuston käyttäjätietokannat on murrettu, ja ne on julkaistu Internetissä. Yhteensä puhutaan reilusta 45 000 käyttäjätunnuksesta. Molemmissa tapauksissa listat sisältävät käyttäjätunnuksen, salasanan tiivisteen ja sähköpostiosoitteen. Ainakin Overdrive.fi:n osalta vaikuttaa siltä, että salasanoja ei ollut suolattu, sillä eräällä listalla reilusti yli puolet palvelun tunnusten salasanoista oli saatu laskettua auki.

Viimeksi suomalaispalvelujen vuodettuja tunnuksia julkaistiin Internetissä viime vuoden lopulla, jolloin perustin palvelun, jossa voi tarkistaa, löytyykö omia tietoja julkaistuilta listoilta. Nyt palvelu toimii myös Seta- ja Overdrive-vuotojen osalta.

Itse palvelu ei kerää mitään käyttäjätietoja, eikä sellaisia järjestelmässä ole, vaan palvelu muuntaa sille annetut arvot SHA512-tiivisteiksi ja vertaa tiivisteitä vuodettujen listojen pohjalta tehtyihin tiivisteisiin. Tarkemmin käytetty tekniikka kuvataan itse palvelussa.

Jos olet rekisteröitynyt Setan tai Overdrive.fi:n palveluihin, on tietosi ehkä vaarantuneet. Ja vaikket olisi kyseisiä verkkopalveluita käyttänyt, suosittelen kuitenkin lämpimästi syöttämään käyttäjätunnuksen, salasanan ja sähköpostiosoitteen palvelun läpi siltä varalta, että tunnuksesi oli jollain aiemmin julkaistulla listalla.

Sertifikaatti palveluun on itseallekirjoitettu, ja sen MD5-tunniste on 47:cf:52:5f:ac:1f:79:30:0d:81:32:74:95:2d:af:2a .

Siirry palveluun »

tiistai 26. kesäkuuta 2012

Facebookin oman sp-osoitteen tyrkytys on huono idea

Face­book-säh­kö­pos­ti il­maan­tui var­kain pro­fii­li­si­vuil­le, ja muut osoit­teet ka­to­si­vat. En Tyk­kää [Peukku], vaik­ka muu­tos on­kin help­po ku­mo­ta.
Kuva: Openclipart
Facebook päätti yllättäen, että on kaikkien edun mukaista, että profiilisivuilla näytetään sähköpostiosoitteena ainoastaan palvelun oma @facebook.com -osoite. Muutos tehtiin matalalla profiililla, ja itse havahduin tilanteeseen lukemalla asiasta Iltalehti.fi:stä.

En usko, että suurtakaan vahinkoa useimmille ihmisille tapahtuisi, vaikka Facebook-palvelussa näytettäisiinkin vain Facebook-sähköposti - joillekin muutos on jopa parannus. Tässä muutoksessa - varsinkin kun se tehdään käyttäjiltä salaa - liittyy kuitenkin muutama epämukava seikka.

Kerron kirjoitukseni lopussa, miten Facebook-sähköpostiosoitteen voi piilottaa muutamalla klikkauksella. Sitä ennen avaan kuitenkin hieman, miksi itseäni muutos haittaa.

tiistai 12. kesäkuuta 2012

DHL:n reaktio palautteeseen, ja kuvia perheenlisäyksestä

Lähes sa­man­lai­nen Rasp­berry Pi kuo­riu­tui pa­ke­tis­ta kuin aiem­min­kin. Lai­te oli kui­ten­kin hie­man tu­ke­vam­min peh­mus­tet­tu: laa­ti­kos­sa oli kak­si pak­suh­koa vaah­to­muo­vi­pat­jaa, joi­den vä­lis­sä Pi oli pus­sis­saan.
Kuva: Riku Eskelinen/ CC BY-SA 3.0
Kirjoitin eilen RS-Raspiani kuljettavan kuriirifirma DHL:n teknisistä vaikeuksista puhelinpalvelussa. Lupasin kirjoituksessani lähettää DHL:lle palautetta ja näin myös teinkin. Tänään aamupäivällä Suomen DHL:n asiakaspalvelusta vastaava henkilö soitti minulle palautteeni tiimoilta.

maanantai 11. kesäkuuta 2012

TPB myös Soneran ja DNA:n estolistoille, kostoksi kierto-ohjeita

Oi­keus mää­rä­si So­ne­ran ja DNA:n liit­ty­mään Eli­san seu­rak­si ope­raat­to­rei­hin, jois­ta on The Pi­rate Bay­hin pää­sy kiel­let­ty - teo­rias­sa. Käy­tän­nös­sä es­toa ei ole vie­lä edes to­teu­tet­tu, ja to­teu­tu­es­saan­kin se oli­si help­po kier­tää.
Kuva: The Pirate Bay -logo/ The Pirate Bay
IT-viikko uutisoi tänään, että Helsingin käräjäoikeus on määrännyt myös Internet-operaattorit DNA:n ja Soneran estämään asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -sivustoon TTVK:n käskystä. Yllätyshän tämä ei ollut, sillä jo Elisan tuomion aikoihin viime vuoden lokakuussa TTVK uhosi lähtevänsä muiden operaattorien kimppuun.

Toistaiseksi operaattorit eivät ilmeisesti ole ryhtyneet estotoimenpiteisiin, mutta voisi kuvitella, että käyttöön tulisi aika lailla Elisan nykyisen virityksen kanssa identtinen estomenetelmä.

Etukäteisvastauksena siihen, miten The Pirate Bay -esto kierretään DNA:n tai Soneran liittymistä, ja toisaalta myös päivityksenä Elisa-eston kierto-ohjeeseen kerron tässä muutamia keinoja.

Teknisten vaikeuksien kautta voittoon: DHL:n puhelinpalvelu

DHL:llä sel­väs­ti kul­je­tus­pe­lit ja -veh­keet ovat asi­an­mu­kai­sia. Sen si­jaan pu­he­lin­pal­ve­lun tek­niik­ka tök­kii.

Kuva: DHL
Nyt kun Farnell Suomi sai Pi-pakettinsa minulle UPS:n kautta, myös RS Components äityi viikonlopun alkajaisiksi ilmoittamaan, että hekin saivat paketin matkaan. Tarkemmin ottaen viestin lähettäjänä oli RS Componentsin kuriiripalvelu DHL.

DHL:n pakettiseuranta kertoi, että pakettia on yritetty minulle tänään toimittaa kotiini kello 14.59, jolloin en ole ollut paikalla. Koska en äärimmäisen suurella todennäköisyydellä olisi kotona siihen aikaan myöskään huomenna, ajattelin soittaa DHL Express -asiakasnumeroon, ja pyytää paketin toimittamista työpaikalleni. Numerossa palvellaan joka arkipäivä 8-18, ja näppäilin numeron puhelimeeni hyvissä ajoin, noin kello 16.50. Sitten alkoivat vaikeudet.

torstai 7. kesäkuuta 2012

Raspberry Pi hyppysissä

Tänään UPS toi­mit­ti mi­nul­le Far­nel­lil­ta ti­laa­ma­ni Rasp­berry Pin. Lai­te on kai­kes­sa pie­nuu­des­saan jo­pa tie­tyl­lä ta­paa nät­ti.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0
Sain tänään aamupäivällä puhelun Kuljetusapu Korhonen Oy:ltä. Heillä olisi kuulemma minulle UPS-paketti. Paljon odotettu paketti, jos sopii lisätä, nimittäin tilaamani Raspberry Pi -tietokone.

Jouduin pyytämään heitä toimittamaan pakettini työpaikalleni1, sillä en olisi ollut kotona toimitusaikaan. Järjestely toimi loppujen lopuksi hyvin, vaikka kuljettaja kertaalleen pudottikin pakettini katuun minulle sitä ojentaessaan. Kun paketti oli käsissäni, selvisi myös, että kyseessä oli nimenomaan Farnell Suomelta tilaamani kappale.

Siispä paketti kainaloon ja kotiin pakettia avaamaan. Kuplamuovitäytteisen kirjekuoren sisältä löytyi lähete, turvallisuusohjeet ja itse Pi pieneen kartonkikoteloon pakattuna.

keskiviikko 6. kesäkuuta 2012

Uusi nimi ja osoite, tutut jutut

Logo­kin vaih­tui, mut­ta ju­tun juo­ni on edel­leen sa­ma: kir­joit­te­len sil­loin täl­löin se­ka­lai­sis­ta IT-il­mi­öis­tä yn­nä muis­ta miel­tä­ni kai­her­ta­vis­ta asi­ois­ta.
Kuva: itQ-logo, Riku Eskelinen
Kun Google päätti hiljattain vaihtaa blogini linuxandit.blogspot.com-osoitteen blogspot.fi -muotoon, sain päähäni vaihtaa blogini kokonaan omalle verkko-osoitteelleen. Pienen pähkäilyn lopputuloksena mieleni uumenista tuli osoite itq.fi, joka suureksi yllätyksekseni oli vapaa.

Blogin uusi nimi on verkko-osoitteesta johdettu itQ - lausutaan itgu - ja se tarkoittaa teinipuheessa itkua tai surkeutta. Samalla siihen on myös ovelasti ujutettu tutut I- ja T-kirjaimet. Uusin myös nopeasti logon, mutta en ole nykyiseen täysin tyytyväinen.

perjantai 1. kesäkuuta 2012

Farnell Suomi -Pi maksettu, paketteja odotellessa


Olen nyt mak­sa­nut kah­des­ta Rasp­berry Pi -tie­to­ko­nees­ta. En­sim­mäi­siä lait­tei­ta voi­nee odo­tel­la saa­pu­vak­si en­si vii­kon ai­ka­na.

Kuva: Raspberry Pi -logo/ Rasp­berry Pi Foun­da­tion
Kirjoitin pari viikkoa sitten, että maksoin RS Componentsilta tilaamani Raspberry Pi -tietokoneen. Laitteen oletettu toimitusaika on ensi viikolla, ja se maksoi minulle 39,16 €. Kuitenkin jo julkaisun aikaan päätin yrittää laitteen saantia kaikkia mahdollisia reittejä, ja ennakkotilasin laitteen myös Farnell Suomen kautta.

Kyseisestä firmasta ei pitkään aikaan kuulunutkaan mitään, mutta maanantaina sähköpostiini saapui viestiä heiltä päin:
Raspberry PI:ta on tullut nyt lisää varastoomme ja saamme tilauksesi viitteellämme xxxxxxxx matkaan, kunhan olemme saaneet suorituksen tilaukselle. Saatuamme tositteen maksusta, laitamme tilauksen matkaan ja lähetämme alkuperäisen laskun myöhemmin normaalin postin mukana.

lauantai 26. toukokuuta 2012

Monipuolinen mediakeskus XBMC

Koto­nani kat­se­len vide­oita koneel­tani ja Inter­netistä mie­lui­ten Full HD-ruudusta kauko­säätimellä XBMC-­media­keskus­ohjel­mistoa käyttäen.

Kuva: Riku Eskelinen/ CC BY-SA 3.0
Kun Raspberry Pi aikanaan saapuu1, aion valjastaa sen multimediakäyttöön, todennäköisesti Raspbmc:n avustuksella. Raspbmc on Debian-pohjainen Linux-jakelu, joka on tarkoitettu tasan yhteen käyttötarkoitukseen: XBMC-mediakeskusohjelmiston pyörittämiseen Raspberry Pi -tietokoneella.

Raspbmc:n julkaisu on sen verkkosivujen mukaan aivan nurkan takana, mutta sen sijaan XBMC on ollut jo pidemmän aikaa varsin käyttökelpoinen mediakeskusohjelmisto. Varsinaisella työpöytäkoneellani, Fukushimalla, olen XBMC:tä pyörittänyt Ubuntun päällä menestyksekkäästi jo lähes vuoden. Voin tunnustaa, että pidän XBMC:stä hyvin paljon, ja tässä kirjoituksessa paljastan syyt siihen.

perjantai 18. toukokuuta 2012

RS Components -Raspi tilattu ja maksettu

RS Com­po­nents pääs­ti vii­mein ti­laa­maan Rasp­berry Pi:n. Hin­taa sil­le tu­li lä­hes 40 eu­roa.
Kuva: Kuva­kaap­paus RS Com­po­nent­sin ti­laus­si­vus­tos­ta
Kuten niin monet muutkin, myös minä odottelen edelleen sitä, että pääsisin hipeltämään ultraedullista Raspberry Pi -tietokonetta. Kirjoitin viime kuun lopulla, että Farnell kertoi toimitusajaksi kesäkuun ensimmäisen täyden viikon. Tähän asiaan ei ole mitään päivityksiä siltä suunnalta kuulunut. Sen sijaan RS Components yllätti kertomalla eilen sähköpostilla, että voin vihdoin tilata Raspberry Pin.

torstai 17. toukokuuta 2012

NFS4 ja kadonneiden omistajanimien arvoitus

Kuvan KServer-Fuku­shima oik­kui­li verk­ko­kan­si­oi­den­sa kans­sa, kun idmapd käyt­ti vää­rää verk­ko­ni­meä. Lop­pu hy­vin, kaik­ki hy­vin: yli tun­nin ih­met­te­le­mi­sen ja yh­den kon­fi­gu­raa­tio­ri­vin muut­ta­mi­sen jäl­keen hom­ma toi­mii taas.

Kuva: Riku Eskelinen/ CC BY-SA 3.0
Kotonani työasemakoneet tuovat kotikansiot NFS4-tiedostopalvelimeltani, KServer-Mythbusterilta. Tänään kuitenkin kiinnitin huomiota KServer-Fukushima-ykköstyöasemakonettani (Debian squeeze) käyttäessäni, ettei kotikansioni ollut aivan kunnossa.

Pikaisella tarkistuksella (ls -ld ~) selvisi, että kotikansion omistajaksi oli merkitty nobody:nogroup oman käyttäjä- ja ryhmätunnukseni sijaan. Koska uudelleenkäynnistys yleensä auttaa kaikkeen, komensin1:
$ sudo service nfs-common restart
$ sudo mount -a -t nfs4 -o remount
Komennot suorittuivat ilman sen ihmeellisempiä virheilmoituksia, mutta ongelma pysyi samana: NFS-asiakas oli vahvasti sitä mieltä, että kotikansiot omistaa ei-kukaan. Siispä NFS-palvelimeni kimppuun.

tiistai 15. toukokuuta 2012

WLAN-verkon ylläpitäjä ei vastuussa waretuksesta

Avoi­mia WLAN-verk­koja voi Suo­mes­sa­kin pyö­rit­tää il­man pel­koa sa­tun­nai­sen wa­ret­ta­jan te­ko­jen mak­su­mie­hek­si jou­tu­mi­ses­ta, ai­na­kin tois­tai­sek­si.
Kuva: Squallwc: Wifi Router.
CC By-NC-ND 2.0
Avointen WLAN-verkkojen käyttäminen ilman erillistä lupaa on ollut laillista jo jonkin aikaa, ja eilen kysymys siitä, kuka on avoimessa WLAN-verkossa vastuussa laittomuuksista, sai ainakin tilapäisesti lisää selvyyttä.

Käräjäoikeus näet katsoi, ettei laittomasta kopioinnista voi viedä hirteen sitä, joka pitää warettajan käyttämää avointa WLAN-verkkoa pystyssä. Tapauksen kantajana oli luonnollisesti TO-mafian ykkösnyrkki TTVK, ja vastaajana Turre Legalin avustamana ihan tavallinen yksityishenkilö. Turre Legal kiteyttää hyvin päätöksen tärkeyden blogissaan:
Toppista tapauksessa avustanut Turre Legalin Ville Oksanen toteaa: ”Tällä päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia suomalaisen tietoyhteiskunnan avoimuuden kannalta. Tämän päätöksen jälkeen avoimen WLAN-yhteyden tarjoaminen on edelleenkin mahdollista. Päinvastainen tuomio olisi tarkoittanut, että avoimen yhteyden tarjoaminen olisi muuttunut oikeudellisesti mahdottomaksi.”

perjantai 11. toukokuuta 2012

Elisan huoltotiedotteet tulevat liian puskista

Elisan verkko­huolto­tiedot­taminen ei ole mieles­täni oikein onnis­tunut viime aikoina.
Kuva: Kuvakaappaus/ elisa.fi
Yleensä olen ollut tyytyväinen siihen, miten käyttämäni ISP Elisa toimii ja palvelee asiakkaitaan. On kuitenkin eräs asia, joka on saanut minut välillä hermoromahduksen partaalle: Elisan tiedottaminen suunnitelluista verkonhuolloistaan.

Elisahan huoltaa nykyään verkkoaan kahtena yönä joka kuukausi, ja huollot ovat omiaan aiheuttamaan Internet-yhteyden pätkimistä. Jos nettiyhteys ei yöllä toimi, tämä tarkoittaa sitä, että esim. varmuuskopioiden ajo pilveen tai päivitysten lataaminen valmiiksi yön aikana jää suorittamatta.

torstai 10. toukokuuta 2012

OKM: Kasettimaksu kaikkeen

OKM:n ni­meä­män rat­kai­su­neu­vot­te­li­ja Mar­kus Lei­ko­lan hy­vi­tys­mak­su­rat­kai­su­mal­lis­sa ra­haa ke­rät­täi­siin ny­kyis­tä vä­hem­män tal­len­nus­vä­li­neis­tä ulot­ta­mal­la mak­su kos­ke­maan esi­mer­kik­si eri­lai­sia tie­to­ko­nei­ta, ku­ten tab­let­te­ja.

Kuva: oliverlindner: iPad. CC BY-SA 2.0

Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) on jo jonkin aikaa pohdittu sopivaa ratkaisua yksityisen hyvitysmaksun tulevaisuudesta. Nyt OKM tiedottaa, että hankkeen ratkaisuneuvottelijaksi nimetty filosofian kandidaatti Markus Leikola on saanut 30-sivuisen ratkaisumallinsa valmiiksi ja luovuttanut sen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle.

Ehdotuksessa lähdettäisiin muuttamaan koko hyvitysmaksukonseptia siten, että nykyisen vahvan laiteperusteisen maksun sijaan rahaa kerättäisiin vähän sieltä sun täältä: mukana listalla ovat nykyisten tallennusmedioiden ja -laitteiden lisäksi mm. pöytä-, tabletti- ja kannettavat tietokoneet, tulostimet, pilvitallennuspalvelut, ISP Viihde -palvelut, DRM:ttömät web-streamit, maksu-tv-kanavat, e-kirjat ja sanomalehdet. Kantavana ideana Leikolalla ilmeisesti on ollut, että jos tuotteen tai palvelun avulla on mahdollista kokea tai siirtää tekijänoikeussuojattua, mutta yksityisen kopioinnin piiriin kuuluvaa materiaalia, pitää siitä maksaa. Järjestelmää hän nimittää kolmipistemalliksi.

maanantai 30. huhtikuuta 2012

Raspberry Pi kouraan kesäkuun alussa

Jos Far­nell pys­tyy pi­tä­mään kiin­ni ai­ka­tau­lus­taan, pi­täi­si ke­sä­kuun alus­sa Rasp­berry Pin ol­la hyp­py­sis­sä­ni.

Kuva: Rasp­berry Pi -logo/ Rasp­berry Pi Founda­tion
Farnell on ollut pitkään hiljaa Raspberry Pi -laitteen toimitukseen liittyen: edellinen sähköpostiin kolahtanut väliaikatiedote saapui tasan kuukausi sitten. Kuitenkin kyseinen firma kertoi sähköpostitse perjantaina, että laitteen voisi olettaa saapuvan viikolla 23:
Dear customer,
Having successfully passed its CE compliance testing, we can now confirm that your Raspberry Pi will be delivered in the week commencing04/06/2012.

torstai 19. huhtikuuta 2012

Blogipoiminta: Hippasilla Gramexin kanssa

Ju­ha­ni Kes­ki-Rah­ko­nen ker­too tuo­rees­sa blo­gis­saan Gra­mex­in ja kump­pa­ni­en hä­nel­le ai­heut­ta­mas­ta pään­vai­vas­ta.
Kuva: Openclipart
Ensimmäiset onnekkaat ovat jo saaneet Raspberry Pi -koneet käyttöönsä, mutta itse joudun vielä odottamaan - RS Componentsilta tai Farnellilta ei ole kuulunut lisätietoja sitten viimeisimmän kirjoitukseni.

Onneksi blogattavia aiheita riittää, ja tällä kertaa ajattelin kertoa miehestä, joka on omien sanojensa mukaan "hippasilla Gramexin kanssa": Juhani Keski-Rahkonen pyörittää työkseen liikuntakeskusyritystä, ja työssään hän on kiinnittänyt huomiota epäkohtaan, josta kertoo blogissaan:
Musiikki on minulle sekä harrastus, että työväline. Arvostan musiikin tekijöitä ja heille kuuluu asianmukainen korvaus tekemästään työstä. Tässä blogissa puutun epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin tuon korvauksen jaossa ja postaan myös päivityksiä siitä kuinka tämä asia etenee.

keskiviikko 4. huhtikuuta 2012

TTVK:n hamuama kolmesta-poikki -laki loukkaisi perusoikeuksiakin

TTVK:n mie­les­tä Suo­meen­kin pi­täi­si saa­da Rans­kas­ta tut­tu kol­mes­ta poik­ki -la­ki, jos­sa net­ti kat­kais­tai­siin kol­men to-louk­kauk­sen jäl­keen. La­ki oli­si omi­aan ai­heut­ta­maan mer­kit­tä­viä va­hin­ko­ja mm. yk­si­tyi­syy­del­le.
Kuva: Unplugged, tekijä nige_mar.
CC By-NC-SA 2.0
Ranskassa on ollut jo jonkin aikaa käytössä paljon puhuttanut ja vieläkin kiistanalainen kolmesta virheestä poikki -periaatteella toimiva nk. Hadopi-laki[WP], jossa Internet-yhteys voidaan katkaista jos yhteyden kautta jaetaan toistuvasti luvattomasti to-suojattua materiaalia.

Kiteytettynä three-strikes -systeemi toimii näin:
  1. Ensin liittymänhaltijaa lähestytään sähköpostitse viestillä, jossa kerrotaan että liittymässä on havaittu waretusta.
  2. Jos laittoman materiaalin jako jatkuu, kolahtaa liittymänhaltijan postilaatikkoon kirje, jossa kerrotaan samat asiat kuin sähköpostissa.
  3. Jos fyysinen kirjekään ei saa waretusta loppumaan, katkaistaan nettiyhteys joiksikin kuukausiksi.
Tällaisessa käytännössä on lukuisia ongelmia, joita kerron myöhemmin tässä kirjoituksessani.

Suomessa hieman vastaavaa varoituskirjelakia väsättiin reilu vuosi sitten (Hallitus esittää Suomeen varoituskirjeitä warettamisesta), mutta asia jäi sikseen. Nyt TTVK toivoo lehdistötiedotteessaan samanlaista järjestelmää myös Suomeen:
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen uskoo, että Ranskan mallin tapainen ilmoitusmenettely toimisi Suomessakin: ”Malli on tuottanut positiivista tulosta nettipiratismin kitkemisessä Suomen ulkopuolella ja vastaavanlainen ilmoitusmenettely olisi tehokas keino puuttua laittomaan tiedostojenjakoon täälläkin. - - ”

perjantai 30. maaliskuuta 2012

Raspberry Pi -uutisia

CE-merk­ki löy­tyy lä­hes kai­kes­ta, mi­tä voi ku­vi­tel­la os­ta­van­sa; ei kui­ten­kaan vie­lä Rasp­berry Pis­ta.
Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0
Raspberry Pi -projektin vaikeudet jatkuvat, ja laitteiden toimitukset loppukäyttäjille viivästyvät edelleen. Tällä kertaa syynä on se, että toisin kuin Raspberry Pi -säätiö alunperin ajatteli, tarvitaan myös lähinnä harrastajille myytäville, karuille ja kotelottomille Raspberry Pi:ille1 CE-merkintä. Säätiö kertoi asiasta blogissaan.

Toimitusten viivästymisen kestosta ei ollut kirjoitushetkellä tietoa, mutta blogikirjoituksen perusteella voisi viivästyksen olevan korkeintaan muutamien viikkojen luokkaa.

torstai 22. maaliskuuta 2012

Nimetön keskustelu ei ole lähtökohtaisesti pahasta

Oi­­kei­­ta ni­­mi­ä vaa­di­­taan verk­ko­kes­kus­te­lun hil­lit­se­mi­sek­si ai­ka ajoin. Täl­lä ker­­taa asi­al­la on ETNO. En edel­leen­kään hy­väk­sy kes­kus­te­lun ra­joit­ta­mis­ta mil­lään ta­val­la.
Kuva: REL Waldman: Quiet
CC-By-SA 2.0
Monesti mielipiteellistä hajontaa aiheuttavat asiat nousevat uudelleen pintaan aika ajoin - ja ihan hyvä niin, jotta keskustelu pysyy vireillä mutta että aihe ei kulu liikaa. Eräs tällainen tasaisin väliajoin keskustelua aiheuttava teema on anonyymit verkkokeskustelut.

Kirjoitin aiheesta (Yksityisyys ei kuulu 2000-luvulle) aiemmin noin neljä vuotta sitten, heinäkuussa 2008, kun silloinen Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Pekka Hyvärinen kertoi haluavansa oikeat nimet verkkokeskusteluihin. Nyt Tamperelainen uutisoi Sisäasiainministeriön Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) valmistelemasta kannanotosta, jossa haluttaisiin kieltää nimimerkkien käyttö "ainakin suurimmilla keskustelufoorumeilla".

keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

Brittiä ollaan häätämässä kotimaastaan USA:han ilman kunnon syytä

On­ko oi­kein, et­tä kan­sa­lai­nen, joka ei ole teh­nyt maas­saan ri­kos­ta, sil­ti luo­vu­te­taan ko­ti­maas­taan toi­seen maa­han ran­gais­ta­vak­si, näin pi­la­ten hä­nen elä­män­sä? Mie­les­tä­ni ei, brit­ti­tuo­mio­is­tui­men mie­les­tä kyl­lä.

Kuva: Balance Scale, Sepehr Ehsani, CC-By-NC-ND-2.0
Isosta-Britanniasta kuuluu kummia: maa on luovuttamassa oman kansalaisensa, 23-vuotiaan Richard O'Dwyerin, Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteisiin. Tilanne on monilta osin sietämätön, ja mielestäni hyvä esimerkki siitä, että ihmisoikeudet eivät tuossa saarivaltiossa toteudu järkevästi.

Yhdysvalloissa O'Dwyerin epäillään syyllistyneen tekijänoikeusloukkausrikoksiin pyörittäessään TVShack-verkkopalvelua, jossa oli linkkejä laittomasti jaossa olevaan materiaaliin1 - käytännössä elokuviin ja tv-sarjoihin.

perjantai 9. maaliskuuta 2012

Vialliset verkkosovittimet viivästyttävät RPi:n toimituksia

Toinen on oikea, toinen väärä. Tehtaan
asentaman väärän verkkosovittimen ta-
kia Raspberry Pin toimitukset viivästy-
vät.
Kuva: Raspberry Pi Foundation
Olen kirjoittanut ultraedullisesta Raspberry Pi -tietokoneesta viime aikoina runsaasti, ja eräänlainen tilannepäivitys lienee taas paikallaan.

Raspberry Pi -säätiö ilmoitti eilen, että he huomasivat testeissään laitteen verkkosovittimen vaihtuneen tehtaalla toiseen, toimimattomaan, malliin:
-- [W]here we’d specified jacks with integrated magnetics in the BOM and schematics, the factory soldered in non-magnetic jacks. No magnetics means no network connection.

lauantai 3. maaliskuuta 2012

Jäitkö ilman Raspia? Toimi näin

Raspberry Pin hankkiminen on
vaikeaa, mutta pikkuhiljaa asiat
alkavat selventyä.


Kuva: Raspberry Pi -logo/ Raspberry
Pi Foundation
Raspberry Pi julkaistiin karkauspäivänä, mutta monet asiat menivät pieleen. Käsittelen julkaisun onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoituksessani RPi:n julkaisukaaos. Lisäksi saatat haluta lukea muut aiemmat kirjoitukseni laitetta koskien.

Moni Raspberry Pista haaveillut jäi nuolemaan näppejään julkaisupäivänä, mutta onneksi kaikki toivo ei ole menetetty. Olen kerännyt tähän kirjoitukseeni erinäisiä tiedonmurusia siitä, mistä, miten ja milloin voi yrittää itselleen oman lelunsa saada.

Malttamattomia varten ohjeeni laitteen hankkimiseen tiivistettynä kuuluu näin:
  1. Ilmoita kiinnostuksestasi RS Componentsin tuotesivulla tai Premier Farnell/ element14:n tuotesivulla.
  2. RS Components aloittanee listan purkamisen ensi viikolla, Farnellin aikataulu on avoin RS Componentsikaan ei ilmeisesti ole aloittanut toimituksia kirjoitushetkellä (14.3.), johtuen RPi:n valmistuksessa ilmenneestä ongelmasta. Farnellin tilanteesta alkaa tihkua uutta tietoa, kts. päivitetyt tiedot postauksen lopusta. Seuraa sähköpostiasi.
  3. Seuraa lisäksi Raspberry Pi -säätiön tiedotteita heidän verkkosivustollaan.
  4. Älä osta esim. Ebayssä riistohintaan myynnissä olevaa kamaa, saatat tulla pahimmassa tapauksessa huijatuksi.
  5. Elämä ei ole koskaan yksinkertaista, eikä RPi-tilaus tee siihen poikkeusta. Selvitän asiaa alla, joten harkitse tämän postauksen lukemisen jatkamista.
Päivitetty 19.3. klo 18:35, päivitetyt tiedot postauksen lopussa.

keskiviikko 29. helmikuuta 2012

RPi:n julkaisukaaos

Raspberry Pista kiinnostuneet kaatoi-
vat molempien jakelijoiden verkkosi-
vut. Farnellin sivusto oli kirjoitushet-
kelläkin tavoittamattomissa.


Kuva: Kuvakaappaus Firefox-selaimesta
Heräsin kello 7.30, ja laitoin tietokoneen päälle. Vilkaisin nopeasti, että tililläni on tarpeeksi rahaa siltä varalta että ostomahdollisuus oikeasti tulisi. Sen jälkeen välilehtiin aukesi raspberrypi.org (403 Forbidden) ja verkkokauppasivusto raspberrypi.com (Down for Maintenance).

Muutamia sekunteja1 ennen 8.00:aa se tapahtui: Raspberry Pi julkaistiin. Säätiö päätyi olemaan käyttämättä omaa verkkokauppaansa, ja antamaan myynnin suurten elektroniikkayhtiöiden, RS Componentsin ja Premier Farnellin, tehtäväksi. Molempien yhtiöiden sivustot menivät välittömästi nurin liikenteen johdosta. Alkoi paniikki, kun kiinnostuneet eivät pystyneet ostamaan laitteitaan.

Päivitetty viimeksi klo 3.3. 13.25. Päivitetyt tiedot sivun lopussa.

Lue myös followuppini Jäitkö ilman Raspia? Toimi näin

tiistai 28. helmikuuta 2012

Varo "soittoäänen" tilausta Zediltä

Mitä tässä mainostetaan? No tietenkin oikeutta tilata 7 soittoääntä viikon
sisällä hintaan 19 €.
Kuva: Kaappaus Zed Oy:n mainoksesta.

Vapaasti lähetettävissä TV-ohjelmissa on mainoksia, tämähän on itsestäänselvää. Mainoksissa markkinoidaan tuotteita ja palveluja, ja useimmiten tarkoituksena on saada katsoja kiinnostumaan tuotteesta ja ostamaan sen. Joskus ei ole kuitenkaan aivan selvää, mitä oikeastaan ollaan myymässä, ja toisinaan vaikuttaakin enemmänkin siltä, että katsojaa halutaan tietoisesti johtaa harhaan.

Mielestäni Zed Oy mainostaa varsin epäilyttävästi tuotteitaan televisiossa. Esimerkkeinä toimikoon kolme kyseisen yhtiön mainosta, jotka esitettiin tallentamani ohjelman (Supertehtaat: Lego, SuomiTV, ma 27.2.2012) mainoskatkoilla.

Valmiina, paikoillanne...

Huomenaamulla se tapah-
tuu, joten kellot valmiiksi.
Kuva: Gnu2000: Alarm Clock
Redux
. CC BY-NC 2.0
Raspberry Pi -säätiön blogissa ilmoitettiin eilen odotetun ultraedullisen tietokoneen julkaisuajankohta:
The Raspberry Pi Foundation will be making a big (and very positive) announcement that just might interest you at 0600h GMT on Wednesday 29 February 2012. Come to www.raspberrypi.org to find out what’s going on.
Suomeksi siis huomenna klo 8.001 kannattaa olla tietokoneensa äärellä - viime aikoina kutinani siitä, että ensimmäisen 10 000 laitteen erä katoaa minuuteissa, on vain vahvistunut.