Vanha sivusto

Tämä on vanha itQ.fi-sivusto, ja sisällön ylläpitäminen sille on lopetettu. itQ siirtyi WordPress-alustalle 6.6.2015.

keskiviikko 26. lokakuuta 2011

Oikeus määräsi Elisan estämään TPB:n, vaikkei kukaan voita mitään

TTVK sai käräjäoikeuden käskemään
Elisaa estämään TPB-sivuston. Mikä
operaattori on seuraavana TTVK:n
listalla?
Kuva: Kuvakaappaus/ elisa.fi
Esi­mer­kik­si IT-viikko uuti­soi tä­nään, että Inter­net-ope­raat­tori Eli­salle mät­käis­tiin Hel­sin­gin kärä­jä­oi­keuden ta­hol­ta kes­keyt­tä­mis­mää­räys kos­kien The Pi­rate Bay -tor­rent­si­vus­toa. Asian kä­sit­te­ly ei tul­lut kenel­lekään yllä­tyk­senä, joskin kärä­jä­oi­keu­den pää­tös vaa­tia Eli­saa estä­mään pääsy sivus­tolle on melko dra­maat­ti­nen rat­kai­su.

tiistai 18. lokakuuta 2011

Ubuntu 11.10: Liian rikki ollakseen hyvä

Oselotinpennut syntyvät Wikipedian
mukaan sokeina. Uusin Ubuntukin
tuntuu olevan vielä kovin kesken-
kasvuinen.


Kuva: US Fish & Wildlife Service,
Public Domain
Ca­no­ni­cal jul­kai­si hil­jat­tain Ubun­tun vii­den­nen­tois­ta jul­kai­su­ver­si­on, ver­si­on 11.10, jo­ka kan­taa lem­pi­ni­meä "Oneiric Ocelot" ("Unen­kal­tai­nen ose­lot­ti"). Täl­lä ker­taa Uni­tyn ot­ta­mi­nen ei ole enää vaih­to­eh­to, vaan ole­tus­asen­nuk­sen jäl­keen is­tun­noik­si tar­joil­laan vain "Ubun­tu" (Uni­ty Com­pi­zin kans­sa) ja "Ubun­tu 2D" (Uni­ty il­man Com­pi­zia).

keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Neljä riskiä vapaudelle

George Orwellin kirja Vuonna 1984 on tänään
ajankohtaisempi kuin koskaan.
Kuva: Tuntematon ajattelija
Haluan esit­tää muu­ta­man huoles­tut­tavan esi­merkin siitä, miten yksi­tyi­syy­teemme puutu­taan tai halutaan puuttua. Vastaa­van­laisia suunni­telmia on toki muitakin, mutta nämä nousivat itsel­leni - median avus­tuk­sella tai ilman - mieleen ensim­mäisenä. Komment­teihin voi jättää omia huolen­aiheitaan.

tiistai 4. lokakuuta 2011

Rautateilläkin asiakkaan (ja VR:n) kannattaa osata joustaa

VR:n ja asiakkaan välisessä
riidassa konduktöörikään ei
säästy. (Kuva ei liity)


Kuva: Konduktööri ja myyntilaite,
Leif Rosnell/ VR Group
Helsingin Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläinen kirjoittaa oman lehtensä verkkosivuilla kolumnissa Rautateillä asiakas ei ole ykkönen siitä, kuinka hän1 sai mielestään asiatonta palvelua VR:ltä.

Kirjoitus on - sikäli mikäli se on edes lähelläkään totuutta - mielestäni hieno esimerkki suomalaisesta asiakas- ja myyjäkulttuurista: omista, vaikka miten vailla järkeä tai perustelua olevista, mielipiteistä pidetään uppiniskaisesti kiinni, eikä asiasta voida neuvotella millään tasolla2. Lopulta molemmat osapuolet osoittavat toisiaan sormella, ja sanovat että "toi alotti!".

Varoituksen sana: vaikka kirjoitus liippaakin paikka paikoin tietotekniikkaa, on siinä paljon muutakin. See for yourself.